Хидроизолация на тераси и балкони

При изпълението на хидроизолация на тераси, подобно на плоските покриви има значение размера на терасата, начина на отводняване и крайното покритие.

При малки тераси за предпочитане е използване на мазана хидроизолация, а при по-големи площи се полага битумна хидроизолация.