Хидроизолация на покриви

При изпълнение на скатни покриви, според типа и предназничението предлагаме следните хидризолационни системи и детайли:

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОД БИТУМНИ КЕРИМИДИ

Полагането на битумни керимиди се препоръчва при наклон на покрива над 15%. Съществени предимства на битумните керимиди са: позволяват използването на по-малко конструктивни елементи с което намаля себестойността и теглото на покрива; не акумулира студени и горещи атмосферни влияния и повишава топлоизолационните качества на под покривното пространство; дава възможност за специфични по форма покривни детайли; разнобразна цветова гама и дизайн; висока издръжливост на ветрово натоварване. 

Детайл на полагане: битумната хидроизолация се полага механично върху плътна дървена обшивка, а битумните керимиди се редят подобаващо. 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОД КЕРАМИЧНИ И БЕТОНОВИ КЕРИМИДИ

При този тип покривни покрития са възможни битумни хидроизолации и дишашти хидроизолационни фолиа. Спорет наклона на покривната конструкция се прави допълнителна дървена скара и керимидите се поставят свободно лежащи или се закрепват механично.

 

Офертна цена за изпълнение на хидроизолация на покрив зависи от сложноста и вида на покривната конструкция, както и детайлите. За повече информация се свържете с нас.