Хидроизолация на основи

Във връзка със защита на конструкцията под кота терен от дъждовни и подпочвени води и в последствие поява на пълзяща капилярна влага е необходимо хидроизолиране на основите на сградата или съоръжението. От практиката ни в тази област предлагаме следни варианти за хидроизолиране и детайли на изпълнение..

Детайл направа на хидроизолация тип вана, подходящ при изграждане на фундаментна плоча, ивични и чашкови фундаменти за предпазване от пълзяща капилярна влага.

След направа на изкопа се полага изравнителна бетонова настилка фърху която се изпълнява следния хидроизолационен детайл: 

1. Полагане на платно от геотекстил или дебелостенно полиетиленово фолио /дава възможност за преплъзване на хидроизолацията/.

2. Полагане на двупластова битумна мушама, като първия пласт е плаващ, а втория е с 100% заваряване към първия чрез презамостване на връзките.

3. Отново полагаме платно от геотекстил или дебелостенно полиетиленово фолио, което дава възможност за преплъзване с фундаментната плоча.

/Забележка: Препоръчваме да се остави чакаща хидроизолация 30см. по външния контур на фундаментната плоча.За да се защити отнараняване или скъсване е необходимо да се приковат временно с кофражни платна./

4. След декофриране по вертикал на фундаментна плоча и външни стени, се престъпва към: 

-обработка на шпилки и кухини на десортирал бетон при необходимост.

-обработка на отвори и тръби за ВиК, Ел исталации и шахти. 

-при необходимост се налага направа на холкер между фундаментна плоча и стена.

5. Грундиране с битумен грунд по външни вертикални стени.

6. Полагане на двупластова битумна мушама чрез презамостване на заварки по вертикал.

7. Механично закрепване чрез шиниране на завршваща горна част на хидроизолацията.

8. Защита на хидроизолацията от слягане на обратен насип чрез залепване на високоякостни плоскости от гладък XPS

 

Детайл дилатационна фуга. При контролирано изпълнение на дилатационна фуга, кухината се запълва предварително с топлоизолационни плоскости.

1.Полагане на плаваща хидроизолация чрез впъхване в дълбочина на кухината, след което двата края се заваряват за основната /вече положена хидроизолация/.

2.Изготвяне и монтаж на поцинкована ламаринена пола с огъвка по средата и механично закрепване с пирон дюбел.

3.Полагане на двупластова битумна мушама поемаща формата на ламаринената пола, чрез презамостване на заварките.

Цената за изпълнение варира според заданието за изпълнение, технолгияните изисквания на материала, климатичните условия.

 

За оферта и подробна информация се свържете с нас!