Хидроизолации

Хидроизолации на сгради и съоръжения

За постигане на максимална дълготрайност на конструкцията на сгради и съоръжения,както и създаването на необходимите санитарно-хигиенни условия при тяхното обитаване е небходимо проектиране и изпълнение на хидроизолация.

В зависимост от вида на конструктивния елемент, класифицираме следните видове хидроизолации:

  • - хидроизолация на основи
  • - хидроизолации на бани и вътрешни мокри помещения
  • - хидроизолация на тераси
  • - хидроизолация на покриви
  • - хидроизолации на хидротехнически съоръжения

Вече изградените сгради и съоръжения при експоатация се компроментират и в последствие се появяват течове.Тогава се налага изпълнението на ремонтна хидроизолация.

 Основно проблемите се дължат на липсваща или неправилно положени хидроизолации. В практиката най-често решаваните проблеми са:

  • - спиране на директен теч
  • - инжектиране и укрепване
  • - хидроизолация за негативно водно налягане
  • - хидроизолиране на работни и дилатационни фуги

Дългогодишния и доказан опит в областта хидроизолации на сгради и съоръжения, гарантира оптимални инжинерни решения и безупречно изпълнение.