Топлоизолации

Защо е необходимо топлоизолирането на сградите?

Сграда с топлоизолацияОграждащите елементи на сградата стени, под,покрив и прозорци създават условия да бъде постигнат определен микроклимат и необходими санитарно-хигиенни условия в помещенията.

Основните функции които трябва да изпълнява топлоизолацията на ограждащите елементи на сградата, могат да бъдат дефинирани по следния начин:

  • максимално затрудняване на топлообмена между външния въздух и въздуха в помещенията
  • намаляване на енергийните загуби през зимния сезон и предпазване на помещенията от прегряване през лятото
  • постигане на оптимални санитарно-хигиенни параметри на микроклимата в помещенията по време на обитаването им

Видовете топлоизолация се определят според предназначението и техническите параметри на материалите.

Можем да ги класифицираме по следния начин:Топлоизолация на сграда

  • Външна топлоизолация за фасади
  • Външна топлоизолация за покриви и тераси
  • Вътрешна топлоизолация
.

Полагане на топлоизолация