Грубо строителство

Искате да инвестирате. Искате да се развивате. Искате да строите.Искате да съградите: нов дом, вила, ограда, жилищна, административна или офис сграда, магазин, склад, цех, автомивка или други помещения, сгради или обекти, обърнете се към нас.

С най съвременни, качественни материали при преференциални цени, технологии и оборудване ние извършваме високо строителство – от първата „копка до ключ”. В зависимост от желанията и нуждите на инвеститора можем да изпълним само:

1. Земни работи – ръчно и механизирано:

 • траншейни, скатни и взаимствени изкопи, укрепени и неукрепени;
 • изкопи за водопроводи, канализации, газопроводи, кабелни пинии;
 • изземване на хумус, рекултивация;
 • направа насипи за пътища, вертикална планировка ,

2. Груб строеж

 • кофраж за: фундаменти, стени, шайби, колони, греди, плочи, стълбища, сводове, канали, парапети. В зависимост от условията и нуждите се изпълнява от: дъски, хидроустойчив шперплат, метални инвентарни платна, едроразмерни платна, кофражни форми, дървени греди, инвентарни греди тип „DOKA”, телескопични подпори;  
 • армировка на: основи, фундаменти, плочи, греди, плочогредови конструкции, стени, шайби, колони, щурцове смесени и скелетни конструкции;
 • бетонови и стоманобетонови работи – извършваме бетониране на фундаменти, стени, шайби, колони, греди, плочи, стълбища, сводове, канали, парапети и пр. Полагането на бетона според нуждите и условията  извършваме ръчно или механизирано, като вертикалния транспорт на бетона се извършва с кран със съответната за това кофа (кюбел) или с бетон помпа, вибрираме бетона, подравняваме с мастар и нивелир и изпердашваме;
 • зидарии – изпълняваме зидарии от всякаква сложност и архитектурно оформление в т.ч. обикновени тухлени зидарии, фугирани тухлени зидарии, зидарии с бетонови тухли и блокчета, зидарии от гипсови и стъклени блокчета, зидарии от  газобетонови блокчета (YTONG),комини, вентилационни проводи, канали и пр. 
 • покривни работи – изработването конструкцията на покрива според проекта или възможностите и желанието на инвеститора (собственика) можем да изпълним от дърво, стоманобетон или стомана. Постигането на допълнителните конструктивни, топло и хидроизолационни и архитектурни детайли получаваме с обшивка на покрива с дъски, обшивка на капандури и стрехи, обшивка на тавани, наковаване на челни дъски. Според изискването на проекта или инвеститора завършваме покриването с различни по вид и производител керамични, бетонови, битумни, метални и др. керемиди или покривни листове, мушами и мембрани, на разтвор, върху летви или обшивка;

3. Електромонтажни работи

 • силнотокови кабелни линии, мрежи ниско напрежение, оборудване и монтаж на трафопостове;

4. ВиК работи

Според проекта или желанието на инвеститора изпълняваме:

 • водопроводна инсталация – външна и вътрешна инсталация за студена и топла вода от всякакви размери с: поцинковани, полиетиленови, полипропиленови тръби и фитинги или тръби и фитинги тип „НИБКО”; монтаж и свързване към водопроводната мрежа на мивки, вани, душове, душкабини, басейни,смесителни батерии, клозетни седала и казанчета, водонагреватели, бойлери, перални, миялни машини и др.;
 • канализационна инсталация – външна канализация от бетонови, каменинови и PVC тръби;  дренажи от глинени, бетонови и PVC тръби;  ревизионни шахти от сглобяеми бетонови елементи, от монолитен бетон, от тухли; септични ями; оттоци; вътрешна канализация от каменинови и PVC тръби, монтаж и свързване към канализационната мража на мивки, вани, душове, душкабини, басейни, клозетни седала и казанчета, перални, миялни машини и др.;

 

5. ОВ работи

 •  проектиране, изграждане и монтаж на въздуховоди, вентилационни, охладителни  и отоплителни уреди и системи, слънчеви панели и колектори, външни и вътрешни газови и парови инсталации;

6. Хирдоизолации

 • направа на хидроизолации на плоски и скатни покриви, обитаеми тераси, покривни градини, основи на сгради и съоръжения, басейни и др.;

7. Топлоизолации

 • направа на топлоизолации на стени, плоски и скатни покриви, обитаеми тераси, покривни градини, основи на сгради и съоръжения, басейни и др.;