Количествено-стойностна сметка

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – 150кв.м.
Цена на кв.м: 770лв.

 

  ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ  
                     
  ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
                     
№ по ред наименование ед. м-ка К-во общо ед. цена стойност труд и мат. Обща стойност  
цена труд цена мат. ед. цена стойност труд стойност мат.  
                     
  КОНСТРУКЦИИ                  
1 Машинен изкоп за основи – м3 288.92 7.50 0.00 7.50 2166.91 0.00 2166.91  
2 Ръчен изкоп м3 10.20 54.00 0.00 54.00 550.80 0.00 550.80  
3 Уплътнена фракция 0 – 63 м3 30.86 18.00 31.00 49.00 555.45 956.62 1512.07  
4 Кофраж м2 660.81 27.00 8.60 35.60 17841.84 5682.95 23524.79  
5 Бетон м3 122.12 33.00 107.00 140.00 4029.97 13066.87 17096.84  
6 Армировка кг 4200.00 0.50 1.97 2.47 2100.00 8274.00 10374.00  
  АРХИТЕКТУРА                  
  Покривна конструкция                  
1 ПК – Покриване с керемиди м2 220.00 8.60 23.60 32.20 1892.00 5192.00 7084.00  
2 ПК – Дъсчена обшивка (d = 25мм) м2 220.00 12.00 0.00 12.00 2640.00 0.00 2640.00  
3 ПК – Покривна конструкция м3 9.62 710.00 690.00 1400.00 6830.20 6637.80 13468.00  
4 ПК – Хидроизолация покрив м2 300.00 1.90 2.64 4.54 570.00 792.00 1362.00  
5 ПК – Летвена скара (3х4см) м 650.00 1.30 1.70 3.00 845.00 1105.00 1950.00  
6 ПК – Летвена скара (2х3см) м 650.00 1.20 1.40 2.60 780.00 910.00 1690.00  
7 ПК – Челна дъска м 66.00 7.10 12.00 19.10 468.60 792.00 1260.60  
  Зидария                  
1 Тухлена зидария 250мм м2 32.50 62.00 168.00 230.00 2015.00 5460.00 7475.00  
2 Тухлена зидария 250мм м2 40.00 18.00 25.60 43.60 720.00 1024.00 1744.00  
3 Комин 50х30 м 10.00 8.60 32.20 40.80 86.00 322.00 408.00  
4 Комин 30х30 м 10.00 8.60 28.00 36.60 86.00 280.00 366.00  
5 Шапка за комин м 4.00 18.00 66.00 84.00 72.00 264.00 336.00  
6 Щурц 12см м 2.00 8.00 17.60 25.60 16.00 35.20 51.20  
7 Щурц 25см м 30.00 8.00 35.00 43.00 240.00 1050.00 1290.00  
                     
  ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ стойност труд и мат. Обща стойност (лв.)  
  стойност труд (лв.) стойност мат. (лв)  
  ПО ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ без ДДС 27244.97 27980.44 55225.42  
  КОНСТРУКЦИИ ДДС 5448.99 5596.09 11045.08  
  КОНСТРУКЦИИ със ДДС 32693.97 33576.53 66270.50  
             
  ПОКР. КОНСТР. без ДДС 14025.80 15428.80 29454.60  
  ПОКР. КОНСТР. ДДС 2805.16 3085.76 5890.92  
  ПОКР. КОНСТР. със ДДС 16830.96 18514.56 35345.52  
             
  ЗИДАРИЯ без ДДС 3235.00 8435.20 11670.20  
  ЗИДАРИЯ ДДС 647.00 1687.04 2334.04  
  ЗИДАРИЯ със ДДС 3882.00 10122.24 14004.24  
                   
  ВСИЧКО ОБЩО без ДДС 44505.77 51844.44 96350.22  
  ОБЩО ДДС 8901.15 10368.89 19270.04  
  ОБЩО със ДДС 53406.93 62213.33 115620.26