КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА НА МАСИВНА ОГРАДА

МАСИВНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 2м – ОСНОВА И КОЛОНИ – СТОМАНОБЕТОН – цена на 1л.м. – 150лв

 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
 МАСИВНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 2м – ОСНОВА И КОЛОНИ – СТОМАНОБЕТОН,
ЗАБЕЛЕЖКА: всеки ламел от масивна ограда е с височина 2.00м и дължина 2,75м (колона 25/25см и зид с дължина 250см.)
ЗАБЕЛЕЖКА: В КСС не са включени материали
ЗАБЕЛЕЖКА: В КСС не са включени зидарски, мазачески и бояджийски работи
СТОЙНОСТНИ СТОЙНОСТИ ЗА ТРУД
№  ред наименование на СМР ед. м-ка количество Единична цена ЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ труд и мат. К-во общо СТОЙНОСТ ОБЩА СТОЙНОСТ труд и мат.
за 1м1 за 70м1 труд мат. труд мат
текст вид лв лв лв лв лв лв
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ЗЕМНИ РАБОТИ
2 МАШИНЕН ИЗКОП м3 1.20 84.00 8.00 0.00 8.00 84.00 672.00 0.00 672.00
3 РЪЧЕН ИЗКОП м3 0.10 7.00 45.00 0.00 45.00 7.00 315.00 0.00 315.00
4 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
5 ОБЩО за ивичен фундамент 250 см и колона 25/25см кг 23.39 1637.24 0.60 0.60 1637.24 982.34 0.00 982.34
6 КОФРАЖНИ РАБОТИ
7 ЗА ФУНДАМЕНТИ м2 2.22 155.27 25.00 0.00 25.00 155.27 3881.82 0.00 3881.82
8 ЗА КОЛОНА м2 0.64 44.55 40.00 0.00 40.00 44.55 1781.82 0.00 1781.82
9 БЕТОНОВИ РАБОТИ
10 МОНТАЖ БЕТОН м3 0.51 36.03 30.00 30.00 36.03 1081.02 0.00 1081.02
11 ЗИДАРСКИ РАБОТИ
12 ЗИД с дебелина 20 см. м2 1.36 95.45 30.00
13 МОНТАЖ ШАПКА върху тухлен зид м 0.91 63.64 10.00
14 МОНТАЖ ШАПКА върху колона бр 0.36 25.45 10.00
29 ДРУГИ ВИДОВЕ СМР по договаряне
30 СТОЙНОСТ ОБЩА СТОЙНОСТ труд и мат.
31 труд мат
лв лв лв
ВСИЧКО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС 8714.00 0.00 8714.00
СТОЙНОСТ ДДС 1742.8 0.00 1742.80
ВСИЧКО СТОЙНОСТ 10456.80 0.00 10456.80