Построено

Сграда в ж.к. Тракия - снимки преди и след завършването


Сграда в кв. Беломорски - снимки преди и след завършването


Обект - кв. Тракия, бул. Цар Симеон


Жилищна сграда, жк Тракия

Жилищна сграда, кв. Беломорски

Беломорски - сграда 1